ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт, розташований за URL-адресою: https://welltowers.com.ua// (далі – Сайт) може отримати про Користувача під час перегляду. 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Оператор обробки персональних даних» (також «Оператор») – Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенство Нерухомості “Екополіс”, від імені якого діють особи, уповноважені на управління Сайтом, які організовують або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної, або фізичній особі, що визначається (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту» (також «Користувач») – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт. 

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного Сайту.

1.1.7. IP-адреса – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP. 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту. 

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту welltowers.com.ua. Оператор обробки персональних даних не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, включаючи ті, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті welltowers.com.ua, а також не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач. 

 

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Оператора щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає у порядку, передбаченому цією Політикою конфіденційності. 

3.1.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача виключно у разі їх заповнення та відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на Сайті, або на електронну пошту Оператора, вказану на Сайті.

3.1.2. Надсилаючи свої персональні дані Оператору в порядку, передбаченому цією Політикою конфіденційності, Користувач висловлює свою згоду на їх обробку відповідно до цієї Політики конфіденційності. 

 

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають таку інформацію: 

3.2.1. прізвище, ім’я, по-батькові Користувача; 

3.2.2. стать; 

3.2.3. Дата та місце народження; 

3.2.4. контактний телефон Користувача; 

3.2.5. адресу електронної пошти (e-mail); 

3.2.6. інші дані, надані Користувачем Оператору у процесі використання Сайту.

 

3.3. Оператор також має право обробляти технічні відомості, що характеризують процес використання Сайту Користувачем, зокрема: 

– стандартні дані, що автоматично одержуються http

 – сервером в ході використання Сайту Користувачем (IP – адреса, що використовується для доступу до Сайту, вид використовуваної Користувачем сайту операційної системи, інформація про браузер (або іншій програмі, яка здійснює доступ до показу реклами), час доступу, реферер (адреса попередньої сторінки), адреса сторінки,на якій розташований рекламний блок, статистика відвідувань (користувачем сайту окремих сторінок Сайту); 

– інформація, що автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок («cookies»); 

– інші дані, що характеризують активність Користувача під час використання ним Сайту. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, які потребують авторизації.

 

 1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА 

4.1. Персональні дані Користувача, згоду на використання яких він надав, Оператор обробки персональних даних може використовувати з цією метою: 4.1.1. Надання Користувачеві будь-якої інформації, що належить Оператору, у тому числі про об’єкти нерухомості та послуги, що їх реалізує Оператор обробки персональних даних.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, опрацювання запитів та заявок від Користувача. 

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству. 

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Повідомлення Користувача електронною поштою. 

4.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту. 

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту. 

4.1.11. Здійснення та виконання функцій, повноважень та обов’язків Оператора, покладених на нього законодавством України.

4.1.12. Здійснення прав та законних інтересів Оператора. 

4.1.13. Інші цілі, задля досягнення яких відповідно до законодавства України, Оператор має право обробляти персональні дані Користувача. 

 

 1. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом (у тому числі, збирання, запису, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна, вилучення, використання, знеособлення, блокування, видалення та знищення), у тому числі інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів (зокрема, зберігати персональні дані в електронних та паперових картотеках, відтворювати їх на будь-яких електронних носіях інформації, а також передавати їх електронними каналами зв’язку). 

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України. 

5.3. При втраті або розголошенні персональних даних, Оператор інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Оператор вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний: 

6.1.1. При ухваленні рішення про надання своїх персональних даних надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом welltowers.com.ua. 

6.2. Оператор обробки персональних даних повинен: 

6.2.1. Використовувати отриману від Користувача інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком пп. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача, керуючись чинним законодавством України.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Оператор, який не виконав свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. та 7.2. цієї Політики конфіденційності. 

 

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Оператор обробки персональних даних не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення. 

7.2.2. Була розголошена чи передана за згодою Користувача. 

 

 1. Вирішення суперечок 

8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем Сайту та Оператором, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору). 

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України. 

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Оператором застосовується чинне законодавство України. 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 

9.2. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на адресу: welltowers.com.ua@gmail.com. 

9.3. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за URL-адресою: 

 

  Ціна залежить від обраного Вами типу нерухомості, розташування та наповнення. Залиште свій номер телефону і ми перетелефонуємо найближчим часом:

  У робочі години: Пн. - Пт. з 09:00 до 18:00

  Відправляючи дані за допомогою форми зворотнього зв’язку, Ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності

   Залиште свій номер телефону, і ми передзвонимо вам в самий найближчий час!

   У робочі години: Пн. - Пт. з 09:00 до 18:00

   Відправляючи дані за допомогою форми зворотнього зв’язку, Ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності